Despre ABC

Asociaţia Obştească „ABC – acorduri, binefacere, cooperare” activează în baza Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată şi semnată de Republica Moldova în 1993 şi în baza legislaţiei naţionale. AO„ABC – acorduri, binefacere, cooperare”, sprijină copiii şi tinerii aflaţi în dificultate, promovează respectarea drepturilor lor, oferă instrumentele practice pentru o schimbare pozitivă în viaţa copilului, familiei şi comunităţii.

           stefan-rosca             „Pentru un nou început în viaţă!”

  Cînd ai intenţia să ajuţi cu adevărat e important să doreşti să faci   asta, indiferent de posibilităţile de moment şi atunci reuşeşti să     atragi oameni şi să faci minuni în viaţa a sute de copii!!!  

Lucrurile frumoase au început înaintea fondării organizaţiei ABC, începînd cu anul 2007. Privind în retrospectivă putem remarca că toate cele întîmplate au pus temelia şi au oferit încrederea de a da naştere unui cadru juridic şi organizat prin asociaţia obştească ABC, fondată în anul 2014.

La început, doamna Silvia Zaharia, actualul preşedinte a AO “ABC – acorduri, binefacere, cooperare”, a fost cea care s-a implicat voluntar şi a depus suflet în soluţionarea cazurilor, fără a avea careva resurse sau proiecte binestructurate, pentru a face faţă nevoilor de protezare a copiilor.

” …….nu cred că a fost o simplă coincidenţă, ba mai mult, sunt convinsă că a fost mîna Domnului, atunci cînd l-am cunoscut pe Ştefănel Roşca (unul dintre primii copii ce au beneficiat de suport în protezare). Lucrurile au fost rînduite şi parcurgeau după un scenariu bine planificat. Stăteam in spital şi răsfoind ziarele, mi-am oprit întâmplător privirea asupra unui articol, care emana un strigăt de ajutor din partea unui antrenor pentru discipolul sau, căzut intr-o incăierare cu moartea. Chiar a doua zi l-am găsit în secţia de reanimare. Era extenuat, plin de dureri, cu febră si chinuri sufleteti. În faţa sa se ridicase un perete ce îl despărţea de realitatea prezentă si visul frumos, cu lauri pe care şi-i imagina în cariera sa de sportiv de succes. L-am chemat pe nume, iar el cu greu a deschis ochii şi m-a privit absent şi indiferent, cu ochii plini de suferinţe neomenesti. Doream să fac ceva, sa-l ajut, sa-i dau picioarele, să strig in gura mare, dar în faţa neputinţei nu am putut face nimic decît sa-mi iasă involuntar lacrimile.

Am plîns pe drum, am plîns cînd am ajuns acasă, am plîns si mai apoi….. Nu ştiam de ce să mă apuc, cum sa-l ajut , dar eram ferm convinsa ca nu pot să-l las. Anume acele frămîntări, acei ochi ce priveau in gol indiferenţi la lumea reala, mi-au servit ca un catalizator, motivîndu-mă să încep strada lungă, spre a-i reda un sens vieţii acestui copil. Am reuşit mai intîi să găsesc un cărucior, apoi să-l susţin cu prima şi apoi a doua protezare. Astfel Ştefanel devenea mai puternic, gata să înfrunte viaţa aşa cum era, s-o accepte, sa-i dea un sens, să dea exemplu la toţi cei căzuti în încăierare cu destinul. A apărut, intre timp, şi un film difuzat pe canalul  Moldova1 ce reflecta istoria lui  Ştefănel (http://yupi.md/viata-bate-filmul-a-vrut-sa-salveze-un-cocostarc-prins-intr-un-fir-electric-si-a-ramas-fara-ambele-picioare/).

Astfel au început apeluri de ajutor din  ţara si chiar din România. După cazul lui Ştefănel au urmat cazurile altor zeci de copii ce aveau nevoie de ajutor. “

Există copii uitaţi, din păcate, prin colţurile Moldovei, care mai cred că trebuie să accepte situaţia sa, aşa cum este. Însă şansa la o nouă viaţă a sosit şi pentru ei.  Astăzi ei sunt copii ca oricare alţii, copii integraţi în viaţă, realizaţi în timp. Necesitatea de a ajuta alţi copii se măreşte, iar activitatea in privat a devenit tot mai greu de gestionat şi astfel s-a născut ideea creării unei Asociatii obşteşti, căci doar cu puteri comune vom reusi să facem cu mult mai multe pentru ei.

Printre ei: Vasilică Moraru din Sîngerei, apoi Vergiliu Arapu, Anisoara Stempovschi , Anisoara Negrei,( a 4-a protezare) Andrei Jipa, Agrigorei Sara-Emaiela, Milos Mirela, Ilie Carina, Radu Schiopu, Nicu Butanu, ,Victoras Cretu, Davidas Trofim, Pavalache Alexandrina, Paicu Sabina, Lunga Cristina s.a.

„ABC – acorduri, binefacere, cooperare” promovează:

 • Implementarea Concepţiei Educaţiei Incluzive şi incluziunea şcolară, socială şi profesională a copiilor şi tinerilor cu CES;
 • Respectarea drepturilor copiilor, inclusiv dreptul la non-discriminare, dreptul la viaţă;
 • Parteneriate cu actorii sociali – primăriile, şcolile, grădiniţele, instituţiile de stat şi cele private, unităţile medicale pentru sprijinirea incluziunii copiilor cu nevoi speciale,
 • Dezvoltarea serviciilor sociale în scopul satisfacerii nevoilor copiilor şi adulţilor în domeniul sănătăţii publice, domeniul social, educaţional, cultural etc,
 • Asigurarea măsurilor corespunzătoare de protecţie pentru cel mai vulnerabil grup de cetăţeni prin implicarea şi soluţionarea problemelor sociale care-i afectează: discriminarea, migrația, traficul de persoane/copii, violenţa/abuzul, instituţionalizarea etc.
 • Accesul la servicii şi facilităţi privind îngrijirea medicală recuperatorie şi consultarea persoanelor cu nevoi speciale pentru a decide în cunoştinţă de cauză măsurile de îngrijire medicală necesare şi furnizorii de servicii;

Beneficiarii ABC

Grupul ţintă reprezintă copiii şi tinerii defavorizaţi, ce provin din familii vulnerabile, uneori sunt copii abandonati sau supuşi  unor abuzuri emoţionale sau fizice, uneori discriminaţi din cauza malformaţiei sau dizabilităţii ce o au.

În retrospectivă, suportul oferit a fost organizat în bază de voluntariat pentru 17 copii din Republica Moldova, printre care se regăsesc şi cei doi băieţei abandonaţi la naştere din cauza malformaţiilor congenitale (lipsa unei mânuţe, lipsa tălpiţei). Ajutorul oferit lor a făcut posibilă schimbarea în bine astfel încît durerea lor să rămână în umbra amintirilor…şi ei să se simtă  asemenea altor copii.

Obiectivele ABC

Scopul acţiunilor asociaţiei ABC:

Obiectivele se referă la:

 1. Sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de problemele sociale, copiii aflaţi în dificultate, cu nevoi speciale
 2. Informarea societăţii despre posibilitatea de a accesa servicii de instalare a protezei la braţ sau picior;
 3. Identificarea serviciilor necesare copiilor aflaţi în dificultate prin abordarea individualizată;
 4. Oferirea suportului necesar beneficiarului în procesul de protezare, prin stabilirea contactelor în ţară sau peste hotare, documentarea beneficiarului, accesarea pachetului de documente necesare la ieşirea din ţară, accesarea vizei la necesitate, suport de cazare, transport, comunicare, produse alimentare, igienice, haine, încălţăminte etc.
 5. Colectarea de fonduri care vor fi utilizate în scopul susţinerii beneficiarilor şi a familiilor lor, sau însoţitorilor pentru a sprijini procesul de protezare sau sanare, în dependenţă de problema şi diagnoza copilului;
 6. Promovarea principiului responsabilităţii sociale a agenţilor economici.

Domeniile de activitate ale AO „ABC – acorduri, binefacere, cooperare”:

Dezvoltarea parteneriatelor eficiente atît în ţară, cît şi peste hotare va aduce beneficii pentru copiii şi familiile în dificultate din Republica Moldova în scopul realizării acţiunilor noastre prin varietatea domeniilor de activitate – de a oferi copiilor şi tinerilor diferiţi, dar egali, oportunitatea de a fi sprijiniţi în complexul proces de protezare peste hotarele ţării, prin acordarea susţinerii financiare de care ar putea avea nevoie.

 1. Sănătate
 • Protezare
 • Reabilitare
 • Profilaxie
 • Recuperare
 • Monitorizare
 1. Parteneriate
 • Naţionale
 • Internaţionale
 1. Fundrizing
 • Donaţii (bani, produse materiale etc.)
 • Transfer bancar
 • Domeniul de business
 1. Voluntariat
 • Voluntari din ţară
 • Voluntari de peste hotare
 1. Servicii
 • Pregătire psihologică pre şi post-protezare
 • Consiliere
 • Sprijin familial
 1. Acreditare
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0